Controlling

Extra ogen
Controlling gaat een stap verder dan alleen maar adviseren. Wanneer u behoefte heeft aan extra ogen in uw onderneming kan ik veel voor u betekenen. Mijn proactieve houding zorgt voor snelle afhandeling van verscheidene taken. Daarnaast kan ik op een prettige en enthousiaste manier uw personeel coachen en motiveren.

Boekhouder bezig met jaarrekening

Wat is controlling? Heb ik het nodig?

Samenstellen en verzorgen
Hierbij kunt u denken aan periodieke audits van uw financiële administratie, het opstellen van tussentijdse cijfers, prognoses of begrotingen, het samenstellen van de jaarrekening conform de richtlijnen met bijbehorende publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel en het verzorgen van de belastingaangiften inclusief controles van de aanslagen.

Minder administratieve verplichtingen
Naast de bovengenoemde diensten kan ik u ondersteunen bij het beschrijven, documenteren en optimaliseren van uw Administratieve Organisatie en Interne Controles (AO/IC) waardoor de kwaliteit binnen de onderneming gewaarborgd is. Hierdoor hoeft u minder om te kijken naar de administratieve verplichtingen en kunt u zich focussen op de niet administratieve kanten van het ondernemerschap. Mijn inzet zal bijdragen aan de betrouwbaarheid van uw cijfers.